Databeskyttelsespolitik for Beauty Icons AB 


Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig for Beauty Icons AB ("Beauty Icons", "CAIA" eller "vi"). I denne politik vil vi informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Personoplysninger er oplysninger, der kan knyttes til dig som privatperson, f.eks. dit navn og dine kontaktoplysninger.

For at opsummere behandler vi dine personoplysninger:

 • I det omfang, det er nødvendigt for at kunne håndtere og levere din ordre.
 • For at give dig tilbud og inspiration. Både gennem nyhedsbreve, sms og målrettet personlig markedsføring på sociale medier, samt i øvrigt online og offline.
 • For at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål.
 • For at spørge dig om CAIA og din oplevelse af os.
 • For at minde dig om en forladt "indkøbskurv".
 • For at oprette og vedligeholde en kundekonto.
 • For at overholde love og bestemmelser (f.eks. forbruger- og regnskabslovgivning).

Du har flere rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. For eksempel har du altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring. Du kan også læse om, hvordan du kan påvirke vores behandling af dine personoplysninger – hvilke rettigheder du har.

Vil du vide mere? Læs gerne vores detaljerede forklaringer nedenfor. Du kan læse om, hvordan, hvorfor og hvor længe vi behandler dine personoplysninger.


Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?
Beauty Icons AB, med organisationsnummer 559153-2493, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

Bemærk, at vores leverandører af betalingsløsninger, f.eks. Qliro, behandler personoplysninger, som de indsamler på vores hjemmeside i forbindelse med gennemførelse af køb, og at de selv er ansvarlige for deres behandling. 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@caiacosmetics.com. Vores adresse er  Biblioteksgatan 29, 6 vån, SE-114 35 Stockholm.


Fra hvem eller hvor indsamler vi dine personoplysninger?
Vi behandler personoplysninger, som du har delt med os, eller som vi modtager fra dig i forbindelse med dit køb, og når du besøger vores hjemmeside. 


Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger behandles hovedsageligt af os på CAIA. Vi vil aldrig sælge dine personoplysninger. I visse tilfælde deler vi dine personoplysninger. Nedenfor finder du nærmere information om, til hvilke formål vi deler hvilke personoplysninger. Blandt andet kan vi få behov for at dele dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser over for dig på en god og effektiv måde, f.eks.:

 • For at sikre, at du betaler os, vil vores leverandører af betalingsløsninger få adgang til dine personoplysninger.
 • For at vi kan levere dine produkter til din hjemmeadresse eller dit udleveringssted og for at kunne håndtere returvarer, deler vi dine personoplysninger med fragtselskaber.
 • For at indsamle og offentliggøre dine anmeldelser på vores hjemmeside deler vi dine personoplysninger med leverandøren, som forsyner os med tekniske løsninger til indsamling og offentliggørelse af anmeldelserne.
 • For at markedsføre relevante produkter, og for at vi kan gøre vores hjemmeside så relevant som muligt, deler vi dine personoplysninger med dem, der forsyner os med markedsføringstjenester. Eksempelvis Google og Facebook.
 • Vi deler dine personoplysninger med IT-leverandører, der behandler personoplysningerne på vores vegne som databehandlere for at hjælpe os med IT-tjenester.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker mere detaljeret information om, hvem vi deler dine personoplysninger med.


Overfører vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?
CAIA behandler generelt dine personoplysninger inden for EU/EØS, men i enkelte tilfælde bruger vi leverandører fra lande uden for EU/EØS. Når vi overfører dine personoplysninger uden for EU/EØS, sikrer CAIA, at der er et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau til at sørge for, at overførslen sker i overensstemmelse med GDPR. CAIA kan overføre dine personoplysninger til USA, til vores nyhedsbrevsleverandør samt vores leverandører, der leverer tjenester for at markedsføre relevante produkter og for at gøre vores hjemmeside så relevant som muligt. Kontakt os, hvis du har spørgsmål om, hvordan vi deler dine personoplysninger.


Hvordan kan du påvirke behandlingen af dine personoplysninger?
I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du flere rettigheder, der gør det muligt for dig at påvirke vores behandling af dine personoplysninger. Nedenfor finder du mere udførlig information om dine rettigheder. Hvis du har spørgsmål om dette eller ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, er du velkommen til at henvende dig til os.


Ret til at tilbagetrække samtykke  
I det omfang vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Din tilbagekaldelse vil gælde fra og med tidspunktet, hvor du tilbagekalder samtykket. 

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en legitim interesse under henvisning til grunde, der vedrører din særlige situation. Læs mere om, hvad interesseafvejning betyder, nedenfor. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring fra os, som f.eks. nyhedsbreve. I visse andre tilfælde findes retten til at gøre indsigelse ikke (f.eks. når vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger iht. lovgivningen).


Ret til indsigt
Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger, der vedrører dig. Du kan sende din anmodning til info@caiacosmetics.com. Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du ret til indsigt i form af en kopi af de personoplysninger, vi behandler, samt oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og til at bede os om at få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt") og begrænsning af behandling
Under visse omstændigheder har du ret til at få dine personoplysninger slettet. Dette gælder f.eks., hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, eller hvis du tilbagetrækker dit samtykke, som behandlingen er baseret på, og der ikke findes noget andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Du har også ret til at anmode om, at CAIA begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Dette gælder f.eks., når du sætter spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af personoplysningerne, eller hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses. Dette gælder også, mens vi kontrollerer en interesseafvejning i tilfælde, hvor du gør indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.


Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
Du har altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan gøre dette i den specifikke EU-/EØS-medlemsstat, hvor du har bopæl, hvor du arbejder, eller hvor der er sket en påstået overtrædelse af gældende databeskyttelseslovgivning. I Sverige er Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tilsynsmyndigheden for databeskyttelse. 

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at bede os om at overføre visse af dine personoplysninger, som vi har om dig, til en anden virksomhed (dataportabilitet). Denne ret gælder personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og kompatibelt format, hvis:

 • Behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt; og
 • Behandlingen udføres automatisk

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du, hvor det er teknisk muligt, ret til at få personoplysninger overført direkte fra CAIA til en anden dataansvarlig.

Hvordan og hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vores mål er at være så transparente som muligt i forhold til, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger. I tabellerne nedenfor kan du læse mere detaljeret information om, hvorfor vi behandler dine personoplysninger (formålet med behandlingen), hvilke personoplysninger vi behandler, vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, og hvor længe vi behandler dine personoplysninger til hvert formål. Behandling, der er nødvendig for at gennemføre køb 

Vi behandler dine personoplysninger, for at vi kan gennemføre dit køb, f.eks. levere produktet. 

Bemærk venligst, at også vores leverandører af betalingsløsninger behandler dine personoplysninger for at administrere betalingen for din ordre. Vores leverandører af betalingsløsninger er uafhængige dataansvarlige for en sådan behandling. Nogle af vores leverandører af betalingsløsninger giver dig mulighed for at vælge en nemmere måde at gennemføre køb på ved automatisk at udfylde dine personoplysninger eller blive husket på din enhed.


Formålet – at gennemføre køb

Behandling

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

For at administrere dit køb, for at bekræfte dit køb, for at levere dit køb og kommunikere med dig om din levering samt indsamle information om din oplevelse.

Navn
E-mail
Ordreoplysninger
Valgt betalingsmetode
Adresse
TelefonnummerAftale

Behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt med dig.

Vi gemmer dine personoplysninger i 36 måneder efter afgivelsen af din ordre.

Modtager af personoplysninger

Vi deler dine personoplysninger med vores leverandør af betalingstjenester, som behandler dine personoplysninger i forbindelse med købet. Vores leverandør af betalingstjenester er selvstændig dataansvarlig for behandlingen, og hvis du ønsker yderligere information, henvises du til vores betalingstjenesteleverandørs databeskyttelsespolitik, som du vil modtage nærmere information om i forbindelse med dit køb.


Vi deler også dit navn, din adresse, dine kontaktoplysninger og ordreoplysninger med vores lagerleverandør, som behandler personoplysningerne i egenskab af databehandler på vores vegne. 


Vi deler gennem vores lagerleverandør dit navn, din adresse og dine kontaktoplysninger med den transportvirksomhed, du vælger i forbindelse med dit køb, for at kunne levere dine produkter. De transportvirksomheder, som vi engagerer, er selvstændigt dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende deres behandling af dine personoplysninger, henvises du til deres respektive politikker for databeskyttelse. Formålet – at håndtere eventuelle spørgsmål om dit køb samt returnering m.m. 

 

Behandling

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

At tage kontakt med dig ang. spørgsmål om dit køb, som f.eks. at informere om, at et produkt er tilbagekaldt eller ikke længere er tilgængeligt eller lignende information. 

Navn
E-mail
Ordreoplysninger (hvilke varer du har bestilt)

Legitim interesse

Behandlingen er nødvendig for at komme i kontakt med dig angående spørgsmål, der vedrører dit køb

Fra når du gennemfører
dit køb og 36 måneder derefter. Hvis du vil bruge din
fortrydelsesret, åbent køb eller bytte dit produkt og for at kunne overholde forbrugerbeskyttelseslovgivningen.

Navn
E-mail
Ordreoplysninger
Adresse
Telefonnummer

Aftale

Behandling er nødvendig for at kunne opfylde vores kontrakt med dig 


Retlig forpligtelse

Behandlingen er også nødvendig, for at vi kan agere i overensstemmelse med forbrugerbeskyttelseslovgivningen. 

Fra når du gennemfører
dit køb og 12 måneder derefter. Hvis du vælger at udøve nogen af dine rettigheder, behandler vi dine personoplysninger, indtil vi har truffet en beslutning om fortrydelsesret, åbent køb eller ombytning af et produkt og har gennemført en eventuel tilbagebetaling eller sendt det nye produkt til dig.

For at kunne behandle eventuelle
klager, reklamationer og/eller retstvister mod os.

Navn
Kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer og adresse)
Ordreoplysninger
Oplysninger, du har givet, som er relevante for klagen, reklamationen og/eller retstvisten, f.eks. oplysninger om, hvilke fejl og mangler varen har

Retlig forpligtelse

Behandlingen er også nødvendig, for at vi kan agere i overensstemmelse med forbrugerbeskyttelseslovgivningen. 

Fra det tidspunkt,
hvor vi bliver gjort opmærksom på din klage, din reklamation og/eller retstvist, og så længe den verserer. Hvis vi afviser dit krav, gemmer vi altid oplysningerne i 36 måneder, såfremt du skulle vælge at få din retstvist prøvet ved en anden instans.

Modtager af personoplysninger

Vi deler dine personoplysninger med vores e-handelsplatformsleverandør samt vores kundeserviceleverandør, der behandler personoplysninger på vores vegne i egenskab af databehandler.Behandling, der foretages, for at vi kan opfylde retlige krav 

Vi er i visse tilfælde nødt til at behandle dine personoplysninger for at overholde lovgivningen eller andre krav som f.eks. bogføringslovens krav om at gemme oplysninger, hvidvaskloven samt forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at gennemføre dit køb hos os.

Formålet at opfylde krav iht. retlige forpligtelser

Behandling

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

For at overholde love som f.eks. bogføringsloven og lovgivningen vedrørende hvidvaskning af penge


Transaktionsoplysninger, betalingshistorik samt øvrig information, der fremgår af din faktura
som f.eks. navn og kontaktoplysninger.

IP-adresse

Retlig forpligtelse.


For at opfylde krav iht. lovgivningen.

Fra du foretager dit køb og syv (7) til otte (8) år i overensstemmelse med den svenske bogføringslov og fem til ti (5-10) år i henhold til lovgivningen vedrørende hvidvaskning af penge.

Modtager af personoplysninger

Vi deler dine personoplysninger med vores IT-leverandør, der behandler personoplysninger på vores vegne i egenskab af databehandler. 


Behandling med henblik på at håndtere anmeldelser

Formålet – at håndtere anmeldelser

 

 

Behandling

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Offentliggørelse af din anmeldelse på vores hjemmeside. 

Navn

E-mail

Ordreoplysninger

Anmeldelse 

Samtykke 


Før vi offentliggør din anmeldelse, indhenter vi altid dit samtykke.


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke den behandling, der er sket, inden du trækker dit samtykke tilbage. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sende en forespørgsel til dig efter dit køb. 


Anmeldelsen forbliver hvor den er, indtil du fjerner
den fra anmeldelsesplatformen

Modtager af personoplysninger

Vi deler dine personoplysninger med vores markedsføringsplatform, der behandler personoplysninger på vores vegne i egenskab af databehandler. Behandling for at administrere din kundekonto

Du kan selv vælge at oprette en kundekonto på vores hjemmeside, og når du foretager et køb hos os, oprettes der automatisk en kundekonto. For at administrere din kundekonto behandler vi dine personoplysninger, så vi kan opfylde vores kontrakt med dig. Hvis du ikke giver os personoplysninger til dette formål, kan vi ikke give dig din kundekonto.

Formålet – at administrere din kundekonto

 

 

Behandling

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

For at administrere din kundekonto,
som du har oprettet og gøre det muligt for dig at kunne logge ind og se dine tidligere køb.

Dette inkluderer at sende dig opdateret information om din konto og vores databeskyttelsespolitik.

Det inkluderer også behandling, der gør det muligt at træffe sikkerhedsforanstaltninger vedrørende din konto.


Vi bruger cookies, der identificerer dig, når du logger ind, så du fortsat kan være logget ind på din kundekonto 

Navn
Brugernavn 

E-mail
Ordreoplysninger

Købshistorik

Returnering og reklamation
Adresse
Telefonnummer

Indlogningsinfo


Aftale

Behandling er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt, for at kunne give dig en konto, når du har besluttet dig for at have en konto. Behandling for at sende opdateringer af vores databeskyttelsespolitik til dig er nødvendig for at overholde love og bestemmelser.

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du beder os om at slette din konto eller maksimalt
i to (2) år fra dit seneste køb, eller indtil du vælger at slette din kundekonto.

Modtager af personoplysninger

Vi deler dine personoplysninger med vores e-handelsplatformsleverandør, som behandler personoplysninger på vores vegne i egenskab af databehandler.
Behandling for at kommunikere nyheder, inspiration og relevante tilbud til dig

Vi bruger cookies, pixels og lignende teknologier til at indsamle dine personoplysninger for at analysere, hvordan du bruger vores hjemmeside, samt til markedsføringsformål. Du kan finde mere nærmere information om, hvilke cookies vi bruger og til hvilke formål, i vores cookiepolitik [link]. 

Formålet – nyhedsbreve og anden markedsføring

 

Behandling

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

For på anmodning at
sende nyhedsbreve og relevante tilbud til dig

E-mail

Telefonnummer 

Adresse
Ordreoplysninger
Købshistorik
Besøgshistorik

(Baseret på din interaktion relateret til nyhedsbrevet)  

Når du vælger at
abonnere på vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger baseret på dit samtykke

Hvis du har valgt at modtage
nyhedsbreve og relevante tilbud, sender vi dem, indtil du afmelder vores nyhedsbrev.

For at sende markedsføring
til dig efter at have gennemført et køb.

E-mail
Ordreoplysninger Købshistorik

Alder
Besøgshistorik

(Baseret på din interaktion relateret til nyhedsbrevet)  

Når du har foretaget et køb,
behandler vi dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at sende relevant direkte markedsføring. Det gør vi kun, hvis du har foretaget et køb og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring.

Hvis vi sender dig nyhedsbreve
baseret på vores legitime interesse, vil vi sende dig en sådan markedsføring i to (2) år efter dit seneste køb, medmindre du inden da modsætter dig at modtage markedsføring.

For at lave målrettet markedsføring
henvendt til dig på sociale medier og på tredjepartswebsteder.

Navn

E-mail
Købshistorik

Søgehistorik 

Klikhistorik

InteraktionsdataVores legitime interesse
er at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring og til at gøre vores markedsføring mere relevant for dig.
Vi gør kun dette, hvis du har gennemført et køb hos os og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring.

Dine personoplysninger
vil blive behandlet i to (2) år, fra du har gennemført købet, medmindre du inden da modsætter dig vores markedsføring

For at markedsføre
vores produkter på vores hjemmeside kan vi offentliggøre dine billeder/videoer af det produkt, du har delt på dine sociale medier

Det billede/den video, du har delt på sociale medier, dit brugernavn og din tekst. Disse kan inkludere personlige oplysninger om dig. 

Vores legitime interesse
er at offentliggøre materiale, som du har tagget med vores varemærke #caiacosmetics, #caia eller #iamcaia.

Indtil du oplyser,
at du ikke længere vil have os til at vise billedet/videoen på vores hjemmeside

Modtager af personoplysninger

Vi deler dine personoplysninger med vores e-handelsplatformsleverandør samt vores markedsføringsplatform, der behandler personoplysninger på vores vegne i egenskab af databehandler. 


Hvis du har givet samtykke til det, uploader vi pixels til platforme med annonceringstjenester som f.eks. Meta og Google, som vi samarbejder med, for at optimere vores købte annoncer. Vi deler derefter aggregeret information om pseudonymiserede personoplysninger. 

Behandling af personoplysninger, når du kontakter os

Hvis du kontakter vores kundeservice, via e-mail eller andre kanaler, vil det være nødvendigt, at vi behandler dine personoplysninger.

Formålet – kundeservice

Behandling

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

For at besvare dine spørgsmål, når du kontakter os via en formular på vores hjemmeside, telefon, sociale medier eller anden kanal, hvor du kontakter os.

Navn, 

Kontaktoplysninger (telefon og e-mail)

Adresse

Brugernavn på sociale medier

Sagsoplysninger og eventuelle billeder sendt til os og andre oplysninger, som personen giver os.

Legitim interesse 


Vores legitime interesse er at administrere og følge op på vores kontakt med dig.

Vi opbevarer dine personoplysninger fra kommunikationen med dig i 12 måneder fra ophøret af vores kontakt med dig angående sagen. 

For at kunne
kommunikere med dig, når du kontakter os og giver feedback.

E-mail

Vi behandler også information, som du giver os, når du giver os feedback.

Legitim interesse 


Vores legitime interesse er at administrere og følge op på vores kontakt med dig.

Vi opbevarer dine personoplysninger fra kommunikationen med dig i 12 måneder fra ophøret af vores kontakt med dig angående sagen. 

Modtager af personoplysninger

Vi deler dine personoplysninger med vores kundeserviceleverandør, der behandler dine personoplysninger på vores vegne i egenskab af at være vores databehandler. Behandling, der finder sted, når du besøger vores hjemmeside

Hvis du har valgt at give dit samtykke til det, indsamles dine personoplysninger fra din mobiltelefon, computer eller andre enheder, som du bruger til at besøge vores hjemmeside. 

Vi bruger cookies, pixels og lignende teknologier til at indsamle dine personoplysninger for at analysere, hvordan du bruger vores hjemmeside, samt til markedsføringsformål, såkaldt profilering. Du kan finde mere nærmere information om, hvilke cookies vi bruger og til hvilke formål, i vores cookiepolitik [link]. 

Vi og vores leverandører træffer foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

Formålet – når du besøger vores hjemmeside

 

 

Behandling

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

For at forbedre vores hjemmeside og dens funktioner samt for at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen samt for at analysere, hvordan du bruger vores hjemmeside.


Beregning af antal besøgende på hjemmesiden.

Information om, hvordan du bruger hjemmesiden, f.eks. hvilke varer du har valgt at klikke på. 


Hvilke geografiske områder, du bruger vores hjemmeside fra.


Besøgshistorik

Samtykke 


Når du besøger vores hjemmeside, indhenter vi dit samtykke til at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål.


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Vi opbevarer personoplysningerne i maksimalt 24 måneder efter, at du har besøgt vores hjemmeside, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage. 

Hvis du har startet et køb ved at indtaste din e-mailadresse, for at gemme din
efterladte indkøbskurv og minde dig om det eller de produkter, du har efterladt i indkøbskurven. 

E-mail

Information om produkter i din indkøbskurv 

Vores legitime interesse
er at gøre det så nemt som muligt for dig at købe det produkt, du har vist interesse for, ved at tilføje det til din indkøbskurv.

Fra det øjeblik
du placerer produktet i indkøbskurven, indtil du gennemfører et køb, men ikke mere end fem (5) dage.

Vi markedsfører tilbud om vores produkter baseret på din brug af vores hjemmeside, på sociale medier, som du besøger.


Vi bruger markedsføringstjenester baseret på en analyse af, hvordan du bruger vores hjemmeside, gennem cookies, pixels eller lignende teknologier samt information, som disse markedsføringstjenester har om dig.

Digital identifikator Information om, hvordan du bruger vores hjemmeside

Klikhistorik

Købshistorik 

Webbrowser

Skærmopløsning 

Information om, hvordan du bruger hjemmesiden, f.eks. hvilke varer du har valgt at klikke på

Hvilke geografiske områder, du bruger vores hjemmeside fra

Besøgshistorik

 Samtykke 


Når du besøger vores hjemmeside, indhenter vi dit samtykke til at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål.


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

 Vi kan sende markedsføring til dig i 24 måneder efter, at du har besøgt vores hjemmeside.

Modtager af personoplysninger

Vi deler dine personoplysninger med vores e-handelsplatformsleverandør samt vores markedsføringsplatform, der behandler personoplysninger på vores vegne i egenskab af databehandler. 


Vi bruger Google Tag Manager til at indhente information om, hvordan du bruger vores hjemmeside. Hvis du har givet samtykke til det, uploader vi pixels til platforme med annonceringstjenester som f.eks. Meta, Tiktok og Google, som vi samarbejder med, for at optimere vores købte annoncer. Vi deler derefter aggregeret information om pseudonymiserede personoplysninger.

HVORDAN HAR VI VURDERET INTERESSEAFVEJNINGEN, NÅR RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER ER VORES LEGITIME INTERESSE?

Til visse formål behandler Beauty Icons AB dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse som retsgrundlag for behandlingen. Ved vurdering af retsgrundlaget støtter vi os til en interesseafvejningstest. Vi har angivet vores legitime interesse i tabellerne ovenfor. Kontakt os venligst, hvis du vil læse mere om, hvordan vi har lavet denne test. Vores kontaktoplysninger er angivet i begyndelsen af denne databeskyttelsespolitik.

ÆNDRINGER AF DENNE DATABESKYTTELSESPOLITIK 

Beauty Icons AB forbeholder sig ret til at ændre denne databeskyttelsespolitik. Den til enhver tid gældende politik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Denne databeskyttelsespolitik blev opdateret af Beauty Icons AB den 3. marts 2024.

CAIA Cosmetics

Din side

Glemt adgangskode?

Du har ikke føjet nogen varer til indkøbskurven. Shop videre