Købsbetingelser

Generelt
Alle priser er på salgstidspunktet inkl. moms, som i øjeblikket er 25 %. Forsendelse vil blive lagt oven i alle priser, hvis intet andet angives. For at gennemføre et køb på caiacosmetics.com kræves det, at du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, kræves forældrenes samtykke iht. lovgivningen. Når du afgiver ordrer på caiacosmetics.com, accepterer du de på tidspunktet offentliggjorte betingelser, som angives nedenfor, og bekræfter, at de oplysninger, du giver om dig selv, er korrekte.

Med benævnelserne "vi", "vores" og "os" nedenfor menes CAIA Cosmetics/Beauty Icons AB.

Virksomhedsinformation:
Beauty Icons AB 
Biblioteksgatan 29, 6th floor 
114 35 Stockholm
Sweden

E-mail: info@caiacosmetics.com
Organisationsnummer: 559153-2493


Andet EU-land
Indbyggere i et andet EU-land end Sverige kan indgive klager online via EU-kommissionens platform for tvistbilæggelse, se http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ved en eventuel tvist følger vi beslutninger truffet af ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller tilsvarende organ for tvistbilæggelse. Tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse generelle betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med svensk lov.


Ansvarsbegrænsning
Vi påtager os intet ansvar for indirekte skader, der måtte opstå på grund af produktet. Vi accepterer ikke noget ansvar for forsinkelser/fejl som følge af omstændigheder uden for virksomhedens kontrol (force majeure). Disse omstændigheder kan f.eks. omfatte arbejdskonflikt, brand, krig, myndighedsbeslutninger, reduceret eller udebleven leverance fra leverandører. Endvidere påtager vi os intet ansvar for eventuelle ændringer af produkter/produktegenskaber, der er foretaget af de respektive leverandører, og andre faktorer uden for vores kontrol.

Betalning 
Debet ved afsendelse af din ordre - Hvis din korttransaktion er godkendt, reserveres beløbet med det samme, og en ordrebekræftelse sendes til din e-mail-adresse. Vi accepterer faktura, delvis betaling, Trustly, kredit- og betalingskort samt CAIA-gavekort som betalingsmetode.


Ordre
Når du har afsluttet din ordre, sendes en ordrebekræftelse til din e-mailadresse. I bekræftelsen finder du alle oplysninger om dine makeupprodukter, pris, fakturerings- og leveringsadresse. Hvis der er en fejl i ordrebekræftelsen, skal du straks kontakte vores kundeservice.


Uafhentede pakker
Du skal angive gyldige og nøjagtige forsendelsesoplysninger. Hvis Beauty Icons AB får en pakke tilbage, som er sendt til en forkert adresse, eller som ikke er afhentet, er det op til dig at betale for ny forsendelse. For ordrer, der ikke afhentes, opkræver vi et gebyr på 250 DKK.


Kampagner
Det er ikke muligt at kombinere eventuelle rabatkoder med andre kampagner eller tilbud, medmindre andet er angivet.


Levering
Vores normale leveringstider er 2-7 arbejdsdage, afhængigt af den valgte forsendelsestype. Ordrer, der afgives i weekenden, sendes tidligst mandagen efter. Hvis der skulle opstå forsinkelser i leveringen (uden at vi har underrettet dig om længere leveringstid), bedes du kontakte vores kundeservice.


Databeskyttelsespolitik for Beauty Icons AB / Introduktion og sammenfatning
Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig for Beauty Icons AB ("Beauty Icons", "CAIA" eller "vi"). I denne politik vil vi gerne informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og rettigheder. Personoplysninger er oplysninger, der kan knyttes til dig som privatperson, f.eks. dit navn og dine kontaktoplysninger.

For at opsummere behandler vi dine personoplysninger:

 • I det omfang, det er nødvendigt for at kunne håndtere og levere din ordre.
 • For at give dig tilbud og inspiration. Både gennem nyhedsbreve, sms og målrettet personlig markedsføring på sociale medier, samt i øvrigt online og offline.
 • For at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål.
 • For at spørge dig om CAIA og din oplevelse af os.
 • For at minde dig om en forladt "indkøbskurv".
 • For at oprette og vedligeholde en kundekonto.
 • For at overholde love og bestemmelser (f.eks. forbruger- og regnskabslovgivning).

Du har flere rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. For eksempel har du altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring. Du kan også læse om, hvordan du kan påvirke vores behandling af dine personoplysninger – hvilke rettigheder du har.

Vil du vide mere? Læs gerne vores detaljerede forklaringer nedenfor. Du kan læse om, hvordan, hvorfor og hvor længe vi behandler dine personoplysninger.


Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Beauty Icons AB, med organisationsnummer 559153-2493, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk, at vores leverandører af betalingsløsninger, f.eks. Qliro, behandler personoplysninger, som de indsamler på vores hjemmeside ved gennemførelse af køb, og at de selv er ansvarlige for deres behandling. Hvis du ønsker at kontakte os angående behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@caiacosmetics.com . Vores adresse er Biblioteksgatan 29, 6th floor, 114 35 Stockholm, Sweden.


Fra hvem eller hvor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger, som du har delt med os.


Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles hovedsageligt af os på CAIA. Vi vil aldrig sælge dine personoplysninger. I visse tilfælde deler vi dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser over for dig på en god og effektiv måde:

 • For at sikre, at du betaler os, vil vores leverandører af betalingsløsninger få adgang til dine personoplysninger.
 • For at vi kan levere dine produkter til din hjemmeadresse eller dit udleveringssted og for at kunne håndtere returvarer, deler vi dine personoplysninger med fragtselskaber.
 • For at indsamle og offentliggøre dine anmeldelser på vores hjemmeside deler vi dine personoplysninger med leverandøren, som forsyner os med tekniske løsninger til indsamling og offentliggørelse af anmeldelserne.
 • For at markedsføre relevante produkter, og for at vi kan gøre vores hjemmeside så relevant som muligt, deler vi dine personoplysninger med dem, der forsyner os med markedsføringstjenester. Eksempelvis Google og Facebook.
 • Vi deler dine personoplysninger med IT-leverandører, der behandler personoplysningerne på vores vegne som databehandlere for at hjælpe os med IT-tjenester.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om, hvem vi deler dine personoplysninger med.


Overfører vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

CAIA behandler generelt dine personoplysninger inden for EU/EØS, men i enkelte tilfælde bruger vi leverandører fra lande uden for EU/EØS. Når vi overfører dine personoplysninger uden for EU/EØS, sikrer CAIA, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. CAIA kan overføre dine personoplysninger til USA, til vores nyhedsbrevsleverandør samt vores leverandører, der leverer tjenester til markedsføring af relevante produkter og til at gøre vores hjemmeside så relevant som muligt. Kontakt os, hvis du har spørgsmål om, hvordan vi deler dine personoplysninger.


Hvordan kan du påvirke behandlingen af dine personoplysninger?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du flere rettigheder, der gør det muligt for dig at påvirke vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere nedenfor.


Ret til at tilbagekalde samtykke og gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til helt eller delvist at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Din tilbagekaldelse vil gælde fra og med tidspunktet, hvor du tilbagekalder samtykket. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring fra os, som f.eks. nyhedsbreve. Du har generelt ret til at gøre indsigelse, når behandlingen baseres på interesseafvejning. Læs mere om, hvad det betyder, nedenfor. I visse andre tilfælde findes retten til at gøre indsigelse ikke (f.eks. fordi vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger). Hvis vi kan dokumentere tvingende juridiske grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser og grundlæggende rettigheder, eller hvis det er med henblik på at afgøre, udøve eller forsvare retskrav, har du aldrig ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.


Ret til indsigt

Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger, der vedrører dig. Du kan få adgang til personoplysningerne og modtage en kopi af de personoplysninger, vi behandler.


Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og til at bede os om at få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt") og begrænsning af behandling
Under visse omstændigheder har du ret til at få dine personoplysninger slettet. Dette gælder f.eks., hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, eller hvis du tilbagetrækker dit samtykke, som behandlingen er baseret på, og der ikke findes noget andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Du har også ret til at anmode om, at CAIA begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Dette gælder f.eks., når du sætter spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af personoplysningerne, eller hvis behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletningen af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at brugen begrænses.


Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
Du har altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan gøre dette i den specifikke EU-/EØS-medlemsstat, hvor du har bopæl, hvor du arbejder, eller hvor der er sket en påstået overtrædelse af gældende databeskyttelseslovgivning. I Sverige er Datainspektionen tilsynsmyndighed. Denne ret påvirker ikke andre administrative eller retlige foranstaltninger.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at bede os om at overføre visse af dine personoplysninger, som vi har om dig, til en anden virksomhed (dataportabilitet). Denne ret gælder personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og kompatibelt format, hvis:

 • Behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt; og
 • Behandlingen udføres automatisk

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du, hvor det er teknisk muligt, ret til at få personoplysninger overført direkte fra CAIA til en anden dataansvarlig.

Hvordan og hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Vores mål er at være så transparente som muligt i forhold til, hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger. I tabellen kan du læse mere detaljeret information om, hvorfor vi behandler dine personoplysninger (formålet med behandlingen), hvilke personoplysninger vi behandler, vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, og hvor længe vi behandler dine personoplysninger til hvert formål.


Behandling før køb
For at vi skal kunne kommunikere med dig og modtage feedback fra dig, skal vi behandle dine personoplysninger. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at levere tjenesten til dig eller besvare dine spørgsmål.

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Vi behandler dine personoplysninger for at gemme din forladte indkøbskurv og minde dig om produktet/produkterne, du har lagt i indkøbskurven, hvis du har påbegyndt et køb ved at indtaste din e-mailadresse.

Information om din indkøbskurv og den e-mailadresse, du gav os, da du startede dit køb.

Vores legitime interesse i at gøre det så nemt som muligt for dig at købe det produkt, du har vist interesse i, ved at tilføje det til din indkøbskurv.

Fra det øjeblik du placerer produktet i indkøbskurven, indtil du gennemfører et køb, men ikke mere end fem (5) dage.

For at kunne kommunikere med dig.

Din e-mailadresse, når du giver feedback, og cookies.

Vi behandler også information, som du giver os, når du giver os feedback.

Behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt med dig.

I et (1) år.

For at besvare dine spørgsmål.

Dit navn, dine kontaktoplysninger, de billeder, du sender til os, og andre oplysninger, du giver os.

Behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt med dig.

I tre (3) år, eller så længe loven kræver det.


Behandling, der er nødvendig for at gennemføre køb og kontrakter osv.
For at vi kan gennemføre dit køb, f.eks. levere produktet, skal vi behandle dine personoplysninger. Vi er også nødt til at behandle dine personoplysninger for at overholde lovgivningen eller andre krav, såsom regnskabslovens krav om at gemme oplysninger samt forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at gennemføre dit køb hos os. Bemærk venligst, at også vores leverandører af betalingsløsninger behandler dine personoplysninger for at administrere betalingen for din ordre. Vores leverandører af betalingsløsninger er uafhængigt ansvarlige for en sådan behandling. Nogle af vores leverandører af betalingsløsninger giver dig mulighed for at vælge en nemmere måde at gennemføre køb på ved automatisk at udfylde dine personoplysninger eller blive husket på din enhed.

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

For at administrere dit køb, dvs. for at vide, hvem vi har indgået en kontrakt med, for at bekræfte dit køb, for at levere dit køb og kommunikere med dig om din levering samt indsamle oplysninger om din oplevelse.

Dit navn, dine kontaktoplysninger såsom e-mail-adresse og leveringsadresse, ordreoplysninger, valgt betalingsmetode og IP-adresse

Behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt med dig.

Tolv (12) måneder efter afgivelse af ordren.

Hvis du vil bruge din fortrydelsesret, åbent køb eller bytte dit produkt og for at kunne overholde forbrugerbeskyttelseslovgivningen.

Dit navn, dit telefonnummer, din e-mailadresse, adresse og information om dit køb, f.eks. din betalingsmetode. 

Vi gemmer også den information, du har givet i forbindelse med brug af din fortrydelsesret, åbent køb, eller når du bytter et produkt.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig og for, at vi kan overholde relevant forbrugerbeskyttelseslovgivning.

Fra når du foretager dit køb og tolv (12) måneder derefter. Hvis du vælger at bruge nogen af dine rettigheder, behandler vi dine personoplysninger, indtil vi har truffet en beslutning om fortrydelsesret, åbent køb eller ombytning af et produkt og har gennemført en eventuel tilbagebetaling eller sendt det nye produkt til dig.

For at håndtere eventuelle klager, reklamationer og/eller retstvister mod os.

Dit navn, dine kontaktoplysninger, oplysninger, du har givet, som er relevante inden for rammerne af klagen, reklamationen og/eller retstvisten.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde relevante forbrugerbeskyttelseslove og vores legitime interesse i at håndtere klager, reklamationer og/eller forsvare os mod retskrav.

Fra det tidspunkt, hvor vi bliver gjort opmærksom på din klage, din reklamation og/eller retstvist, og så længe den verserer. Hvis vi afviser dit krav, gemmer vi altid oplysningerne i tolv (12) måneder, såfremt du skulle vælge at få din retstvist prøvet ved en anden instans.

For at overholde love, såsom regnskabsloven og lovgivningen vedrørende hvidvaskning af penge.

Information på din faktura, som f.eks. købshistorik, navn og kontaktoplysninger.

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan overholde relevant lovgivning.

Fra du foretager dit køb og syv (7) til otte (8) år i overensstemmelse med den svenske regnskabslov og fem til ti (5-10) år i henhold til lovgivningen vedrørende hvidvaskning af penge.


Behandling med henblik på håndtering af anmeldelser

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

For at sende dig e-mails, som beder dig om anmeldelser efter dit køb.

Dit navn, din e-mailadresse og dine ordreoplysninger.

Vores legitime interesse er at kontakte dig med en anmodning om at vurdere eller anmelde dit køb og din oplevelse for at forbedre fremtidige oplevelser for dig og andre kunder.

Indtil vi har sendt vores anmodning til dig.


Behandling for at administrere din kundekonto
For at administrere din kundekonto behandler vi dine personoplysninger, så vi kan opfylde vores kontrakt med dig. Hvis du ikke giver os personoplysninger til dette formål, kan vi ikke give dig din kundekonto.

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

For at administrere den kundekonto, du har oprettet. Dette inkluderer at sende dig opdateret information om din konto og vores databeskyttelsespolitik. Det inkluderer også behandling, der gør det muligt at træffe sikkerhedsforanstaltninger vedrørende din konto.

Dit navn, dit cpr-nummer, din e-mailadresse, dit mobilnummer, cookies og IP-adresse, brugernavn og leveringsadresse.

Behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt, for at kunne give dig en konto, når du har besluttet dig for at have en konto. Behandling for at sende opdateringer af vores databeskyttelsespolitik til dig er nødvendig for at overholde love og bestemmelser.

Vi gemmer dine personoplysninger fra det tidspunkt, hvor du foretager et køb, og to (2) år fra, at du sidst har været logget ind, eller indtil du beder os om at slette din konto.Behandling for at kommunikere nyheder, inspiration og relevante tilbud til dig

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

For på anmodning at sende nyhedsbreve og relevante tilbud til dig og for at sende markedsføring til dig, der har gennemført et køb.

Din e-mailadresse og købshistorik.

Når du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger baseret på dit samtykke.

Når du har foretaget et køb, behandler vi dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at sende relevant direkte markedsføring. Det gør vi kun, hvis du har foretaget et køb og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring.

Hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve og relevante tilbud, sender vi dem, indtil du afmelder vores nyhedsbreve.

Hvis vi sender nyhedsbreve baseret på vores legitime interesse, vil vi sende dig en sådan markedsføring i to (2) år efter dit seneste køb, medmindre du inden da modsætter dig at modtage markedsføring.

For at foretage målrettet markedsføring mod dig på sociale medier og på tredjeparters websteder.

 

Din e-mailadresse, cookies og IP-adresse.

Vores legitime interesse er at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring og til at gøre vores markedsføring mere relevant for dig.

Vi gør kun dette, hvis du har gennemført et køb hos os og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring.

Dine personoplysninger vil blive behandlet i to (2) år, fra du har gennemført købet, medmindre du inden da modsætter dig vores markedsføring.

For at offentliggøre en anmeldelse, som du har valgt at skrive for at gøre kundeoplevelsen transparent for vores besøgende og for at markedsføre vores varemærke over for potentielle kunder.

Dit navn og de oplysninger, du har angivet i din anmeldelse.

Vores legitime interesse er at offentliggøre den anmeldelse, du har skrevet og delt på en anmeldelsesplatform.

Indtil du fjerner anmeldelsen fra anmeldelsesplatformen.

Med henblik på at markedsføre vores produkter på vores hjemmeside kan vi offentliggøre dine billeder/video af det produkt, du har delt på dine sociale medier.

Det billede/den video, du har delt på sociale medier, dit brugernavn og din tekst. Disse kan inkludere personlige oplysninger om dig. 

Vores legitime interesse er at offentliggøre materiale, som du har tagget #caiacosmetics, #caia eller #iamcaia.

Indtil du oplyser, at du ikke længere vil have os til at vise billedet/videoen på vores hjemmeside.

HVORDAN HAR VI VURDERET INTERESSEAFVEJNINGEN, NÅR RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER ER VORES LEGITIME INTERESSE?

Til visse formål behandler Beauty Icons AB dine personoplysninger og støtter os til vores legitime interesse som retsgrundlag for behandlingen. Ved vurderingen af retsgrundlaget støtter vi os til en interesseafvejningstest, gennem hvilken vi har fastslået, at vores legitime interesser for behandlingen vejer tungere end din interesse og din grundlæggende rettighed til ikke at få dine personoplysninger behandlet. Vi har angivet vores legitime interesse i tabellerne ovenfor. Kontakt os venligst, hvis du vil læse mere om, hvordan vi har lavet denne test. Vores kontaktoplysninger er angivet i begyndelsen af denne databeskyttelsespolitik.

Denne databeskyttelsespolitik blev opdateret af Beauty Icons AB den 8. september 2020.

Priser
Alle priser på hjemmesiden angives i SEK og er inklusive moms (medmindre andet angives eller er valgt af brugeren). Vi forbeholder os ret til prisændringer, der skyldes forkert information, og forbeholder os ret til at justere prisen.


Produktinformation
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl på dette websted samt for, at vores produkter er udsolgt. Vi garanterer ikke, at billederne gengiver produkternes nøjagtige udseende, da der kan forekomme en vis farveforskel afhængigt af skærmen, fotokvaliteten og opløsningen. Vi forsøger altid at eksponere produkterne så korrekt som muligt.


Retur

Hos CAIA Cosmetics har du altid 14 dages fortrydelsesret. Forsendelsesomkostningerne står du selv for, og det er vigtigt, at produktet ikke bruges, før det returneres, dvs. at emballagen skal være ubrudt. 

Når din returvare er modtaget, skal den godkendes af CAIA Cosmetics. I tilfælde af en ugyldig returnering vender vi tilbage til dig via e-mail.

Ved returnering bærer du risikoen for varen, og det er derfor meget vigtigt, at varen returneres i en intakt originalemballage, og at alt eventuelt tilbehør og manualer også sendes med. Brug gerne den originale papkasse, din ordre blev leveret i, som ydre emballage ved returnering. Pak din returvare godt ind, og send din pakke, så den kan spores – BEMÆRK! Ikke anbefalet.

Mærk returpakken tydeligt med CAIA Cosmetics, vedlæg en seddel, hvor dit navn og e-mailadressen fremgår, og send pakken til: 

Bonver Logistics
Att: CAIA Cosmetics
Gåshaga brygga 1
181 85 Lidingö

Tilbagebetaling af modtaget og godkendt returvare sker inden for 30 dage.

Reklamation 

Du har som forbruger i henhold til svensk lovgivning mulighed for at reklamere over en vare i op til 3 år efter købet, dog inden for en rimelig tid fra konstatering af fejlen. Reklamationsretten gælder fejl, der kan tilbageføres til produktionen af varen og gælder med andre ord ikke normal slitage eller ældning af produktet.

Beauty Icons AB forbeholder sig ret til i første omgang at afhjælpe fejlen, i anden omgang at omlevere varen og i sidste omgang at tilbagekøbe varen. Kontakt venligst vores kundeservice vedrørende eventuelle spørgsmål om reklamationer og returvarer på info@caiacosmetics.com. Bemærk, at Beauty Icons AB ikke står for returforsendelse.


I tilfælde af en tvist følger vi afgørelsen fra det svenske forbrugerklagenævn, Allmänna Reklamationsnämden.


Skader
I tilfælde af ødelagt eller åbnet emballage ved levering bedes du kontakte dit udleveringssted direkte, når du afhenter pakken. De har færdige blanketter til skadesanmeldelse.


Tvist
I tilfælde af, at en tvist ikke kan løses i enighed mellem vores kundeservice og dig, kan du som kunde henvende dig til forbrugerklagenævnet/Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden har telefonnummer +46 (0) 8-508 860 00.


Uden for EU
Når vi begynder at levere uden for EU, er det op til dig selv at betale importmoms og toldafgifter.


Udebleven ordrebekræftelse
På grund af tekniske fejl eller andre omstændigheder uden for CAIA Cosmetics' kontrol, kan din ordrebekræftelse blive forsinket eller helt udeblive. Hvis din ordrebekræftelse er forsinket i mere end 30 minutter, bedes du kontakte vores kundeservice.


Ændring af betingelser
Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer i betingelserne. Ændringer af betingelserne offentliggøres på hjemmesiden. De ændrede betingelser anses for accepteret i forbindelse med bestilling eller besøg på hjemmesiden.

Reklamation
Vi følger Konsumentverkets anbefalinger for e-handel. Kundeservice skal altid kontaktes via vores kontaktformular, e-mail (info@caiacosmetics.com) inden for en rimelig tid. Se nedenfor for at få flere oplysninger. Reklamationen skal foretages via vores kontaktformular. Reklamation over et defekt produkt skal ske inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget, dog senest 1 år fra købstidspunktet. Bemærk, at det defekte produkt og emballagen skal gemmes, indtil sagen er løst. Hvis varen ikke er på lager eller er udgået, kontakter vi dig, inden vi foretager videre behandling. Vi håndterer normalt reklamationssager inden for 3-14 arbejdsdage. Ved godkendt reklamation over et køb tilbagebetaler vi summen af din ordre inden for 30 dage.

Undtagelser fra fortrydelsesret
Produktet skal være ubrudt og ubrugt, men iht. lovgivningen har du ret til at kontrollere dets egenskaber og funktioner. Ved brug af fortrydelsesretten har vi ret til at fratrække en eventuel værdiforringelse i de tilfælde, hvor varen er håndteret i større omfang end nødvendigt. Værdiforringelse vurderes fra sag til sag. Åbnede og/eller brugte makeupprodukter tages ikke tilbage af sundheds- og hygiejnemæssige årsager. Ved godkendt annullering af køb tilbagebetaler vi summen af din ordre inden for 21 dage.

Fortrydelsesret
Når du køber makeupprodukter på caiacosmetics.com, har du som kunde 30 dages fortrydelsesret, der gælder fra det tidspunkt, hvor du har modtaget en vare, som du har bestilt. Du er ansvarlig for at kontrollere, at leveringen og produkterne er uskadte, når du modtager pakken.

Du har 30 dages åbent køb fra det tidspunkt, hvor du har modtaget pakken, forudsat at produktet returneres ubrugt i uskadt originalemballage, og i de tilfælde, hvor produktet er plomberet, skal plomberingen være ubrudt. Ved returnering betaler du selv for returforsendelsen. Markér returneringen tydeligt med Beauty Icons og dit ordrenummer, og send pakken til:

Bonver Logistics

Att: CAIA

Gåshaga brygga 1

SE-181 85 Lidingö


Hvis du ønsker at bruge en standardformular til udøvelse af fortrydelsesretten, kan du bruge den, der findes på det svenske forbrugerråds hjemmeside, www.konsumentverket.se

Returhåndteringen tager ca. 1-3 uger. Husk at gemme kvitteringen på din returnering, og send sporbart, så vi kan kompensere dig for returneringen, også hvis pakken skulle forsvinde under leveringen.

CAIA Cosmetics

Din side

Glemt adgangskode?

Du har ikke føjet nogen varer til indkøbskurven. Shop videre